Telekomunikacja
Specjalizacje

Telekomunikacja

Kontakt

Zakres usług

Wszechstronne usługi prawne w wielu aspektach istotnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przygotowywanie wzorców umownych w obrocie konsumenckim (umowy, regulaminy, regulaminy promocji).

Przygotowywanie umów licencyjnych na reemisję programów telewizyjnych oraz wsparcie w procesie ich negocjowania z nadawcami.

Doradztwo w projektowaniu procesów sprzedażowych w obrocie konsumenckim z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przygotowywanie ram prawnych, w tym wzorców umownych związanych z wprowadzaniem nowych produktów i usług do oferty przedsiębiorcy.

Ponad 20 lat
obsługi prawnej jednego z największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kraju
Ponad 300
umów licencyjnych zawartych z nadawcami programów telewizyjnych
Kilkadziesiąt
regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów
Kilkaset
regulaminów promocji usług telekomunikacyjnych
Copyright 2021Iwanejko-Taczkowska Legal & Advisory