Spółki i prawo korporacyjne
Specjalizacje

Spółki i prawo korporacyjne

Kontakt

Zakres usług

Usługi związane z zakładaniem spółek, w tym sporządzanie umów spółek oraz statutów, przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów.

Przygotowywanie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek.

Realizacja zmiany struktury kapitałowej spółek (podwyższenie, obniżenie kapitału, umorzenie udziałów/akcji).

Doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, które obejmuje czynności zbycia przedsiębiorstwa, jak i zorganizowanej części oraz zakładanie oddziałów spółek.

Doradztwo we wprowadzaniu systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej oraz przy zawieraniu umów o zarządzanie, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Zakładanie spółek
Procesy związane z zakładaniem spółek oraz ich restrukturyzacją stanowią jedną z najistotniejszych dziedzin naszej działalności.
Ponad 100
przeprowadzonych zmian struktury kapitałowej spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością
Copyright 2021Iwanejko-Taczkowska Legal & Advisory