Prawo konsumenckie
Specjalizacje

Prawo konsumenckie

Kontakt

Zakres usług

Przygotowywanie projektów wzorców umownych (umowy, regulaminy, regulaminy promocji).

Doradztwo w projektowaniu procesów sprzedażowych w obrocie konsumenckim z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Analizowanie, czy stosowane umowy i regulaminy nie zawierają sprzecznych z prawem postanowień, jak również przy wdrażaniu rozwiązań nie godzących w chronione prawem interesy konsumentów.

Doradzam w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych klauzul umownych.

Doświadczenie
Dzięki zdobytemu doświadczeniu i ugruntowanej wiedzy potrafimy starannie ułożyć relacje handlowe z konsumentami
3
pozytywnie przeprowadzone postępowania w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ponad 20
pozytywnie zakończonych dla przedsiębiorcy postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
Copyright 2021Iwanejko-Taczkowska Legal & Advisory